Opieka nad osobami starszymi

Tłumaczenia niemieckiego

Świadczymy usługi tłumaczeń tekstów z i na język niemiecki.

Tłumaczymy:

 • negocjacjie biznesowe,
 • korespondencję handlową,
 • strony internetowe,
 • oferty,
 • teksty reklamowe,
 • materiały szkoleniowe i inne,
 • wiadomości e-mail,
 • korespondencję tradycyjną

szczegóły »

Szybki kontakt

Agencja Opiekuńcza "Aida 24"

Ludmiła Witańska

43-384 Jaworze, ul. Cisowa 127

kom.: +48 505 724 002
kom.: +43 681 107 986 26
e-mail: ludmila24@tlen.pl

więcej »

 

Prywatne lekcje języka niemieckiego

Proces nauczania w naszej firmie opiera się na własnym programie stworzonym na podstawie wieloletnich doświadczeń. Lekcje języka niemieckiego prowadzone są w miłej, kameralnej atmosferze. Doświadczony lektor  prowadzi każdego ucznia  tak, by przygotować go na  poradzenie  sobie w codziennych, najczęściej spotykanych  sytuacjach. Ponadto ukierunkowujemy naszych uczniów  w słownictwie branżowym, dopasowując je do danego zawodu. Wiadomo bowiem, że  opiece  nad  osobami starszymi  potrzebne będzie nieco inny zasób słów  niż  w zawodach budowlanych, technicznych  czy innych.

 

Nauczanie języka niemieckiego  w firmie Aida24 dopasowane jest do każdego uczącego się według skali znajomości języka  w skali Rady Europy. Określa je  poniższe zestawienie:

 

A - początkujący, B - średniozaawansowany, C - zaawansowany

 

A1
 • Rozumie i potrafi stosować potoczne wyrażenia i bardzo proste wypowiedzi dotyczące konkretnych potrzeb życia codziennego.
 • Potrafi formułować pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczącego np: miejsca, w którym mieszka, ludzi, których zna i rzeczy, które posiada oraz odpowiadać na tego typu pytania.
 • Potrafi przedstawić siebie i innych.
 • Potrafi prowadzić prostą rozmowę pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.
A2
 • Rozumie wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (na przykład podstawowe informacje dotyczące osoby rozmówcy i jego rodziny, zakupów, otoczenia, pracy).
 • Potrafi porozumiewać się w rutynowych, prostych sytuacjach komunikacyjnych, wymagających jedynie bezpośredniej wymiany zdań na tematy znane i typowe.
 • Potrafi w prosty sposób opisywać swoje pochodzenie i otoczenie, w którym żyje, a także poruszać sprawy związane z najważniejszymi potrzebami życia codziennego.

 

B1
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w jasnych, standardowych wypowiedziach, które dotyczą znanych jej spraw i zdarzeń typowych dla pracy, szkoły, czasu wolnego itd.
 • Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą zdarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się danym językiem.
 • Potrafi tworzyć proste, spójne wypowiedzi ustne lub pisemne na tematy, które są jej znane bądź ją interesują.
 • Potrafi opisywać doświadczenia, zdarzenia, nadzieje, marzenia i zamierzenia, krótko uzasadniając bądź wyjaśniając swoje opinie i plany.
B2
 • Rozumie znaczenie głównych wątków przekazu zawartego w złożonych tekstach na tematy konkretne i abstrakcyjne, łącznie z rozumieniem dyskusji na tematy techniczne z zakresu jej specjalności.
 • Potrafi - w szerokim zakresie tematów - formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając wady i zalety różnych rozwiązań

 

C1
 • Rozumie szeroki zakres trudnych tekstów, dostrzegając także znaczenia ukryte, wyrażone pośrednio.
 • Potrafi wypowiadać się płynnie, spontanicznie, bez większego trudu znajdując właściwe sformułowania.
 • Swobodnie posługuje się językiem w kontaktach towarzyskich i społecznych, edukacyjnych bądź zawodowych.
 • Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe, dotyczące złożonych problemów, wypowiedzi ustne lub pisemne.
C2
 • Osoba posługująca się językiem na tym poziomie może z łatwością zrozumieć praktycznie wszystko, co usłyszy lub przeczyta.
 • Potrafi streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł pisanych lub mówionych, w spójny sposób odtwarzając zawarte w nich tezy i wyjaśnienia.
 • Potrafi wyrażać swoje myśli płynnie, spontanicznie i precyzyjnie, subtelnie różnicując odcienie znaczeniowe nawet w bardziej złożonych wypowiedziach.

 

Copyright © 2024 Aida24.pl

wykonanie: webbeskid.pl